Product Information | Leica  M10-P 
 


  


   

產品特色
 

新一代 Leica M10-P 相機,擁有更薄更輕更好操作的按鈕介面,以及全新的影像處理器及感光元件,為影像提供更好的品質水準。
 

 
*M系列相機中最安靜的快門
*第一款具有觸控功能的M相機
*重量僅660克(含充電電池)
*提供Wi-Fi功能
*ISO從100到50000,為了方便設定提供專用轉盤
*快速連拍每秒可達5張
*更精簡操作模式
            


產品規格
            


 
*以上規格若有錯誤,以原廠官方公告為主。